Finansai / Apskaita

Vyr. buhalteris Neterminuota darbo sutartis

UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“, kurio pagrindinė veikla organizuoti regioninę komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, atitinkančią galiojančius aplinkosauginius reikalavimus, vystyti ir plėtoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros objektus Tauragės regione.

JUMS PATIKĖSIME:

 • Informuoti Bendrovės vadovybę apie TRATC ir jo padalinių darbą savo kompetencijos ribose;
 • tvarkyti TRATC sąskaitas, finansinius srautus bei apskaitos dokumentus pagal LR įstatymus, teisės aktus ir TRATC Procedūrų vadovo reikalavimus;
 • užtikrinti TRATC bei įgyvendinamų projektų finansinės informacijos tikslumą bei patikimumą;
 • vykdyti TRATC einamuosius bei periodinius (numatytus LR įstatymais) mokėjimus;
 • dalyvauti rengiant periodines ataskaitas TRATC vadovybei, Aplinkos projektų valdymo agentūrai (toliau vadinama ir APVA) bei kitoms organizacijoms;
 • rengti finansines ir kitas ataskaitas LR įstatymų numatyta tvarka atitinkamoms institucijoms;
 • priimti ir tvarkyti sąskaitas apmokėjimui pagal TRATC Procedūrų vadove, APVA deleguotų funkcijų sutartyje bei LR įstatymuose numatytą tvarką. Tikrinti jų atitikimą projekto dokumentams;
 • dalyvauti pasitarimuose, kuriuose nagrinėjami su projekto įgyvendinimu, TRATC veikla susiję finansų ir apskaitos klausimai;
 • vykdyti Bendrovės direktoriaus nurodymus ir laikytis TRATC Procedūrų vadovo reikalavimų.

REIKALAVIMAI:

 • Aukštasis ekonominis arba jam prilygintas išsilavinimas;
 • finansinių dokumentų apskaitos, tvarkymo ir rengimo taisyklių išmanymas;
 • geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (Microsoft Office);
 • gebėjimas kaupti, valdyti ir apibendrinti informaciją;
 • savarankiškai planuoti savo veiklą.

Kontaktinė informacija

 • Paskelbta: 2024-03-21
 • Skelbimas galioja iki: 2024-04-30
 • Vieta: Tauragė
 • Pareigų pavadinimas: Vyr. buhalteris
 • Atlyginimas: €2900 - 3000 (bruto)
 • Kontaktinis asmuo: Inga Rimkutė
 • Informacija telefonu: +370 610 04020
 • Kontaktinis el.paštas: i.rimkute@jobfit.lt
Siųsti cv

Peržiūrėti skelbimą

Jeigu norite teikti savo kandidatūrą savo CV siųskite šiuo el.pašto adresu: i.rimkute@jobfit.lt