Įdarbinimas

Sukūrėme unikalių sprendimų specialistų srautui sugeneruoti. Mūsų atrankos specialistai, pagal Jūsų suformuotą užduotį, atliks pirminę kandidatų atranką. Su atrinktais kandidatais susitiksime pokalbiui užsienyje. Taip pat sudarysime galimybę su tinkamiausiais kandidatais pabendrauti Jums užsienyje arba elektroninių komunikacijos priemonių pagalba.

Įdarbinimo procesas:

  • kandidatų atranka pagal kliento kriterijus;
  • kandidatų patikrinimas;
  • darbo sąlygų suderinimas;
  • leidimo dirbti Lietuvoje gavimas;
  • darbo sutarties pasirašymas;
  • darbo vizos gavimas LR ambasadoje užsienio šalyje;
  • darbuotojo atvykimas į darbo vietą.

Užsieniečių įdarbinimo privalumai:

  • motyvacija užsidirbti, atliekamas didesnis darbo kiekis, lengviau susitarti dėl viršvalandžių;
  • juridiniai barjerai greitai pakeisti darbovietėje (suteikiamas leidimas dirbti konkrečioje įmonėje);
  • galimybė mokėti mažesnį vidutinį darbo užmokestį.

 

Susisiekite su mumis:
info@jobfit.lt
tel. +370 610 63443

Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje

Teritorinei darbo biržai pateikiami dokumentai:
1. nustatytos formos prašymas;
2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopija;

3. užsieniečio diplomo ar kito dokumento, patvirtinančio asmens kvalifikaciją, kopija;

4. Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – SKVC) rekomendacijos dėl užsienio kvalifikacijos vertinimo kopija kartu su užsieniečio diplomo ar kito dokumento, patvirtinančio asmens kvalifikaciją, kopija, jeigu profesija nereglamentuojama Lietuvos Respublikoje, bet yra reikalaujama turėti aukštąjį išsilavinimą. Teritorinė darbo birža, remdamasi SKVC išduota rekomendacija, darbdavio gali paprašyti pateikti SKVC sprendimo dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo, kaip nustatyta Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. 212 „Dėl Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kopija;
5. kompetentingos institucijos sprendimo dėl asmens profesinės kvalifikacijos pripažinimo, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarime Nr. 1069 „Dėl trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo“, kopija, jeigu profesija reglamentuojama Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos Respublikoje reglamentuojamų profesijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 4-486 „Dėl Lietuvos Respublikoje reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“;
6. užsieniečio vienerių metų darbo patirtį pagal turimą profesinę kvalifikaciją per pastaruosius dvejus metus patvirtinančio dokumento kopija;
7. darbdavio pasirašyta pažyma, kurioje nurodoma informaciją apie: būtinumą įdarbinti užsienietį; darbuotojų atleidimą iš darbo per 3 mėnesius iki kreipimosi dėl leidimo dirbti išdavimo (atleidimo iš darbo priežastis, atleistų darbuotojų kvalifikaciją ir darbo funkcijas); darbuotojo vidutinį darbo užmokesčio dydį, jei įmonėje yra daugiau darbuotojų, dirbančių tokį patį darbą, kokiam prašoma leidimo dirbti užsieniečiui.

Darbdavio prašymas išduoti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui nepriimamas, jeigu darbdavys:

1. prieš 14 kalendorinių dienų iki prašymo pateikimo teritorinei darbo biržai dienos teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo įregistravęs laisvos darbo vietos. Reikalavimas registruoti laisvą darbo vietą netaikomas darbdaviui, kuris ketina įdarbinti užsienietį kaip stažuotoją ar praktikantą;

2. nori įdarbinti užsienietį, kuris jau turi galiojantį leidimą dirbti kitoje įmonėje.