Organizavimas / Valdymas / Pirkimas / Tiekimas

Viešųjų pirkimų specialistas Neterminuota darbo sutartis

UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“, kurio pagrindinė veikla organizuoti regioninę komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, atitinkančią galiojančius aplinkosauginius reikalavimus, vystyti ir plėtoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros objektus Tauragės regione.

JUMS PATIKĖSIME:

 • Organizuoti Bendrovės vykdomus viešuosius pirkimus, rengti konkursinę dokumentaciją, technines specifikacijas bei kitus dokumentus, reikalingus pirkimų organizavimui ir vykdymui;
 • prižiūrėti, koordinuoti ir teikti pasiūlymus viešųjų pirkimų ir rinkodaros klausimais pagal savo kompetenciją;
 • ruošti reikalingas ataskaitas ir pateikti jas Bendrovės vadovybei arba kontroliuojančioms institucijoms;
 • pagal kompetenciją dalyvauti Bendrovės sudarytoje viešųjų pirkimų komisijos veikloje;
 • vykdyti Bendrovės direktoriaus, Plėtros skyriaus vadovo nurodymus, kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus TRATC strateginių tikslų realizavimui.

 

REIKALAVIMAI:

 • Aukštasis arba jam prilygintas išsilavinimas;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų reglamentuojančių viešuosius pirkimus žinojimas ir taikymas praktikoje;
 • geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (Microsoft Office);
 • gebėjimas kaupti, valdyti ir apibendrinti informaciją;
 • savarankiškai planuoti savo veiklą.

Kontaktinė informacija

 • Paskelbta: 2024-03-21
 • Skelbimas galioja iki: 2024-04-30
 • Vieta: Tauragė
 • Pareigų pavadinimas: Viešųjų pirkimų specialistas
 • Atlyginimas: €1900 - 2100 (bruto)
 • Kontaktinis asmuo: Inga Rimkutė
 • Informacija telefonu: +370 610 04020
 • Kontaktinis el.paštas: i.rimkute@jobfit.lt
Siųsti cv

Peržiūrėti skelbimą

Jeigu norite teikti savo kandidatūrą savo CV siųskite šiuo el.pašto adresu: i.rimkute@jobfit.lt