Įdarbintiems  kandidatams  suteikiame  3  mėn.  atrankos  garantiją  (jei  atrinktas  darbuotojas  per  3
mėnesius  po  įdarbinimo  įmonėje  bus  atleistas  iš  darbo  dėl  neatitikimo  pareigoms,  nemokamai
surasime ir atrinksime kitą darbuotoją).